Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Deelaspect

betekenis & definitie

Een deelaspect is een deelproces, dat bij de afhandeling van een calamiteit moet worden uitgevoerd.

De afhandeling van calamiteiten kent een aantal aspecten, die afzonderlijk afgehandeld moeten worden. Deze calamiteitactiviteiten zijn toegewezen aan één of meer instanties die daarvoor een leider aanstellen. De volgende calamiteitactiviteiten worden onderscheiden:
- Algemene leiding en coördinatie
- Alarmering
- Redding en bestrijding
- Opvang
- Herstel verkeersfunctie
- Herstel vervoersfunctie
- Alternatief vervoer
- Vrijbaan maken
- Herstel infrastructuur
- Communicatie