Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Commissie voor de M.E.R.

betekenis & definitie

De commissie voor de Milieu-effectrapportages. is een onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over de richtlijnen voor de inhoud en de beoordeling van de kwaliteit van de M.E.R..