Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Bovenleiding

betekenis & definitie

Een bovenleiding is het geheel van draagconstructies, leidingen en toebehoren dienende tot energievoorziening voor de elektrische tractie, voor zover deze zich bevinden op een hoogte van meer dan 4,50 meter boven de bovenkant van de spoorstaaf (BS), anders dan gebouwen.

De constructie dient in nauwe afstemming te zijn met het rollend materieel. De volgende onderdelen worden onderscheiden:
- Beweegbare bovenleidingarm voor zover deze normaal onder spanning staat;
- Draagkabel;
- Elektrische verbinding;
- Equipotentiaalleiding;
- Hangdraad;
- Isolatoren;
- Leidingonderbreker;
- Negatieve feeder;
- Richtdraden;
- Rijdraad;
- Stroomrail;
- Versterkingsleiding;
- Zijwaartse bevestiging.