Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Beveiligingssysteem

betekenis & definitie

Een beveiligingssysteem voorkomt een onveilige gebeurtenis of situatie; het bestaat uit technische apparatuur en middelen (incl. procedures, voorschriften, e.d.), waarmee personen of objecten die ten gevolge van deze gebeur- tenis schade (kunnen) ondervinden of veroorzaken worden beschermd.

Deelsystemen van een beveiligingssysteem zijn o.a. Treindetectie, Treinbeïnvloeding en Interlocking.