Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Bedienvoorschrift

betekenis & definitie

Een Bedienvoorschrift (BVS) is een verzameling specificaties betreffende beveiligings- en bedieningsinstallaties/- systemen voor een afgebakend geografisch gebied.

Een bedieningsvoorschrift bevat o.a.: Tekeningen per post:
- werkplektekeningen;
- overzichtsignaleringen;
- deelsignaleringen;
- beschikbaarheidsoverzicht onderposten;
- baanvak en emplacementen;
- seinbeeldkaarten. Per PPLG per post;
- enkelvoudige rijwegen;
- samengestelde rijwegen;
- seinbediending;
- Treinaankondiging;
- fictieve eindseinnummers;
- herroepen ingestelde rijweg;
- doorrijsporen;
- sturing van buiten de rijweg gelegen wissels;
- linkerspoor-beveiliging;
- overige bedieningen;
- wisselverwarming;
- meervensterposities;

Voorschriften, die locatie-onafhankelijk zijn, staan in het Generiek (Bedien) VoorSchrift (GVS). De tot heden gebezigde benamingen zoals B-voorschrift en BVRS worden niet meer gebruikt.