Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Basisdagsoort

betekenis & definitie

Een basisdagsoort is de typering van een aaneengesloten periode van 24 uur tussen twee daggrenzen, waarvan de concrete datum onbenoemd is, en waarvoor in de planfase basisdagen een planning kan worden gemaakt.

Merk op dat een basisdagsoort geldt voor alle vervoerders, en dus niet wordt gebruikt om voor één specifieke vervoerder een bepaalde dagpatroonmatigheid van het planproduct aan te geven. Een dergelijke dagpatroonma- tigheid kan worden uitgedrukt door te praten over toegestane Basisdagsoort-geldigheden voor bewegingen per specifieke vervoerder. Voorbeeld Basisdagsoort maandag, basisdagsoort diwodo, basisdagsoort feestdag, etc.