Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Ad-hocaanvraag

betekenis & definitie

Een ad-hocaanvraag is een capaciteitsaanvraag voor infrastructuur t.b.v. vervoer en voor beheer, als ook voor het afhandelen van verstoringen in de vorm van mutaties op het verdelingsplan dat binnen de ad hoc fase actueel is.

Dit zijn aanvullingen op de capaciteitsverdeling die vastgelegd zijn in het verdelingsplan van de Jaardienst.