Prorail

Begrippenlijst Prorail

Gepubliceerd op 27-12-2016

2016-12-27

Aanwijzing

betekenis & definitie

Een aanwijzing is een dwingende opdracht van de treindienstleider aan de machinist om de infradelen met de aangegeven restricties te berijden. Een aanwijzing gaat altijd boven alle andere opdrachten.

Aanwijzingen zijn nader gespecificeerd in de “Bevoegdheidsregeling Aanwijzingen”; deze is in de vorm van tekst en te gebruiken templates. Aanwijzingen vormen een belangrijk onderdeel voor vervoersregelingen.