Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Mitigatie

betekenis & definitie

Mitigatie zijn maatregelen om negatieve milieu-invloeden te voorkomen of te beperken.

Mitigatie kan betreffen: effecten voorkomen door bepaalde activiteiten niet uit te voeren, het minimaliseren van effecten door de omvang of intensiteit van een activiteit te beperken, het effect corrigeren door het aangetaste milieu te herstellen, het effect beperken door beschermende maatregelen die voor een activiteit nodig zijn, en compenseren voor het effect door hulpbronnen te vervangen of er alternatieven voor te bieden.