Probos

Begrippenlijst Stichting Probos

Gepubliceerd op 22-12-2016

2016-12-22

Koolstofvastlegging

betekenis & definitie

Koolstofvastlegging is de opname en opslag van koolstof. Bomen en planten bijvoorbeeld nemen kooldioxide op, stoten de zuurstof uit en slaan de koolstof op. Fossiele brandstoffen bevatten veel koolstof die in het verleden door organismen is vastgelegd