Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

Gepubliceerd op 11-04-2017

2017-04-11

wig

betekenis & definitie

Het verschil tussen de brutoloonkosten van de werkgever en het nettoloon van de werknemer.