Reclame betekenis & definitie

Reclame is overredende informatie over producten, diensten en bedrijven, waarbij gebruik wordt gemaakt van betaalde ruimte in massamedia en waarvan het doel is de kennis, attitude en mogelijk het gedrag van de doelgroep in een voor de adverteerder gunstige richting te beïnvloeden.