Gepubliceerd op 21-06-2017

Oud

betekenis & definitie

1. de -ste beweging (ter wereld),schertsende ben. voor de coïtus. De uitdr. werd vooral populair gemaakt door Kees van Kooten en Wim de Bie en is te horen op hun succesvolle elpee ‘Hengstenbal’ (1977).

Natuurlijk krijgt Aktueel ook negatieve reacties op Olie. ‘Omdat Donald het al gauw over de oudste beweging heeft.’ (Nieuwe Revu, 03/01/91)

2. -ere jongere,smalende ben. voor een veertiger die zichzelf nog steeds als jong beschouwt. Ook deze uitdr. werd gelanceerd door Koot en Bie. Tijdens een uitzending van ‘Keek op de Week’ op 25 februari 1990, kwa-men zij tot de constatering dat zij tot de oudere jongerenbehoorden. Het was hun ambitie om vooral ‘mooi natuurlijk’ oud te worden. De oudere jongerewas dan ook een parodie op de rebel van een voorbij tijdperk. Van Dale(1992) heeft de uitdr. al opgenomen, echter zonder uitleg.

‘Er is iets wat alle oudere jongeren typeert,’ meent Van Meel, ‘en dat is de onwil om afstand te doen van het jong zijn. In kleding, spraakgebruik, vrijetijdsbesteding en aspiraties blijven zij zich identificeren met een groep waartoe zij niet meer behoren.’ (HP/De Tijd, 23/07/93)

Paradiso is versloft tot een poptent voor oudere jongeren, en rondom de Melkweg hangt nog steeds dat on verslij tbare hippie-imago. (Trouw, 31/07/93)

Wim Deetman was niet iemand die opviel. Hij was toen al - hoe noemen Koot en Bie dat? - een oudere jongere. (Vrij Nederland, 25/12/93)

In het sportpaleis was een groot ‘Golden Years’- feest georganiseerd waar twaalfduizend oudere jongeren op af waren gekomen. (Elsevier, 14/05/94)

In het tv-programma ‘Brandpunt’ werd zelfs een oudere jongere opgevoerd die van zijn bedwongen pyromanische neigingen mocht getuigen. (Nieuwe Revu, 03/05/95)

3. Van -e mensen, de dingen die voorbij gaan,titel van een uit 1906 stammend boek van Louis Couperus (1863 -1923), dat ook voor televisie werd bewerkt. Uitermate geschikt voor allerlei parafrases. Vooral de schrijvende pers is er dol op. In 1994 verscheen van de hand van A. Lammers een boek met als titel: Van Clinton, presidenten die voorbijgaan.

Over oude heren en verhalen die voorbijgaan. (De Morgen, 05/12/96)

Om half één die nacht is ze thuis. Morgen is er weer een dag van oude mensen en dingen die nooit voorbij gaan. (Nieuwe Revu, 11/12/96)

Van brilduikers en de dingen die voorbijgaan. (Nieuwe Revu, 29/01/9 7)

Van jonge homo’s de dingen die voorbijgaan. (Trouw, 11/04/97)