Ons-soort-mensen betekenis & definitie

de mensen waar je als jongere graag bij wil horen, van je eigen niveau en levensstijl. Ook wel afgekort tot O.S.M. Daar staat tegenover A.S.M. of Andere Soort Mensen,de lui van wieje je nadrukkelijk wenst te onderscheiden.

Ons-soort-mensenis de Nederlandse tegenhanger van het Franse BCBG (bon chic, bon genre)en het Amerikaanse preppy-fenomeen, het elitevolkje onder de jongeren: smaakvol gekleed, vaak intellectueel, steeds de laatste trends volgend. Zo waren Franse fietsen (van het merk Peugeot, Motobécane) een tijd lang O.S.M. en Nederlandse A.S.M.Het ‘Barlaeus’ wordt als eliteschool nog steeds beschouwd als het getto der O.S.M.

De ben. ontstond eindjaren zeventig en wordt nog steeds gebruikt. Tegenwoordig is het niet meer uitsluitend van toepassing op jongeren; ook mensen uit het bedrijfsleven kunnen deze stempel meekrijgen.

De BCBG van de Lage Landen, O.S.M. oftewel Ons Soort Mensen, hebben de laatste paar decennia ternauwernood standgehouden tegen het oprukkend legertje ribfluwelen welzijnswerkers en softe socio’s dat ineens overal de dienst ging uitmaken. (Lisette Thooft en Deborah Berkeljon: Echte yuppies zijn geen yuppies, 1986)

Ook dat is nieuw, want wat Amsterdam ook geweest moge zijn, nooit chique. Echte nette OSM’ers (Ons Soort Mensen) hoorden niet in Amsterdam te wonen. (Haagse Post, 12/09/87)

Die gezelschapjes worden misprijzend gadegeslagen door het Poolse OSM. Dat ‘Ons Soort Mensen’ is gehuld in versleten tweeds en flanels van onberispelijke snit. (Haagse Post, 24/12/88)

Om iets te bereiken bij Ons Soort Mensen zijn geduld en herhaling van argumenten soms noodzakelijk. Fortuyn heeft dat geduld in elk geval niet. (De Volkskrant, 22/01/94)

De VVD, met name Bolkestein, wil wel maar kan niet. Het is te veel een partij van Ons-Soort-Men- sen, die weinig of geen oog heeft voor de mentale positie van de onderkant van economie en samenleving. (Elsevier, 23/04/94)

Dat kabinet dient dus niet te worden volgestopt met Ons Soort Mensen - ook niet uit het OSM-cir- cuit van het bedrijfsleven. (Elsevier, 09/07/94)

Om in deze Telegraaf-rubriek te geraken, moet je

meestal letterlijk van goeden huize komen. Maar ook onder ‘ons soort mensen’ valt een zucht naar de schijnwerpers te bespeuren, alsmede de angst om niet te worden geïnviteerd voor gebeurtenissen die er echt toe doen. (Nieuwe Revu, 21/09/94)