Politiek woordenboek

Marco Bunge (1985)

Gepubliceerd op 19-04-2023

Arbeidsvoorwaarden

betekenis & definitie

De beloning van werknemers. Het gaat hierbij niet alleen om het brutoloon, maar ook om het pensioen, de vorm van de verzekering tegen ziektekosten, een auto van de zaak, enzovoort.

Over de arbeidsvoorwaarden van de meeste werknemers wordt door organisaties van werkgevers en werknemers (de sociale partners) onderhandeld, om te komen tot collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Is een cao tot stand gekomen, dan wordt deze algemeen verbindend verklaard voor alle ondernemingen in (een deel van) een bedrijfstak. Cao’s gelden voor ongeveer anderhalf miljoen werknemers in particuliere bedrijven en voor een half miljoen trendvolgers. Daarnaast sluiten ongeveer een miljoen werknemers een individuele arbeidsovereenkomst met hun werkgever. Bijna alle cao’s bevatten een regeling voor de prijscompensatie (zie aldaar).

< >