Willem betekenis & definitie

Willem - codetaal gebruikt m.b.t. een persoon die vuurwapengevaarlijk is. De letter w van wapen. Vgl. in dezelfde zin Gerard en Victor.