Gepubliceerd op 20-07-2020

Zak

betekenis & definitie

van ’t Germ. sakkus, ontleend aan ’t Hebr. sak, Gr. sakkos, Lat. saccus, Fr. sac. Door den handel op ’t Oosten werd het woord ingevoerd.