Gepubliceerd op 20-07-2020

Radbraken

betekenis & definitie

Deze reeds oude Germ. strafoefening bestond hierin, dat de ledematen op de zoog. „radbrake” (een soort „rad”) werden stuk geslagen ; de laatste slag kreeg de veroordeelde op het hart, dit was de „genadeslag”, daar hierdoor aan zijn lijden een eind werd gemaakt. Daar de „genadeslag” dus feitelijk den doodelijken slag was, kreeg „den genadeslag toebrengen” fig. de bet. van: aan iets een einde maken.