Gepubliceerd op 20-07-2020

Bazelen

betekenis & definitie

is een frequ. van ’t Mnl. bazen, dat overeenkomt met het Oostfriesche basen = ijlen (van koortslijders): ,,’t Is vreemt, dat ick niet baes'’ (ijlhoofdig word). Hiervan verbazen — letterlijk: in een bazenden of ijlenden toestand komen of brengen. Bazelen is dus: voortdurend ijlen, fig. wartaal spreken.