Gepubliceerd op 20-07-2020

Ballast

betekenis & definitie

Er zijn weinig woorden, waarvan zooveel afleidingen gegeven worden als van dit; men heeft:

1.bak-last (bag-last komt n.1. veel voor), waar bak = rug bet., vgl. bakboord, de zijde in den rug, van achteren.
2.balk-last= last onder de balken.
3.bal = slecht (zie baldadig), dus slechte last.
4.bal = zand, in ’t Keltisch en Iersch nog beal. Men sprak dan ook in Duitschland nog lang, tot 1600 toe, van lastzand of schip zand, in plaats van ballast.
5. bal staat voor bar (de r assimileerde tot l) en bar bet. dan bloot, naakt, dus een bloote, een looze last, in tegenstelling met een: goede, gevulde, werkelijke last, d.i. een last van goederen.

Inderdaad luidt het oudste woord, dat voor ballast gevonden is, bar-last (in ’t Deensch, +/1400).

(Prof. Kluge houdt zich alleen aan de laatste verklaring.).