Gepubliceerd op 20-07-2020

Accijns

betekenis & definitie

is oorspr. gevormd van ’t Lat. assiam, een afleiding van ad-sidere — aanzitten. De bet. van dit assiam was eerst rechtszitting; daarna: een besluit van zulk een rechtszitting; vervolgens meer de besluiten omtrent de belasting en eindelijk de belasting zelf. In het Fr. werd het assise (vgl. ,,’t Hof van Assisen” of „Gerechtshof”), doch is al vroeg door accise vervangen, daar men dacht aan ’t Lat. accidere — afsnijden (de belasting werd als ’t ware van de waarde afgesneden). Dit accise werd in 't Mnl. accijs en verbasterde later tot accijns, daar men het in verband bracht met cijns of tijns, van ’t Lat. census = belasting. Vandaar ook, dat ’t oorspr. vrouwelijke woord later manlijk werd.