Verklarend Woordenboek Plantennamen

Dr. C. A. Backer (1936)

Gepubliceerd op 07-05-2018

Dipsacus

betekenis & definitie

dípsacus L. [C. Linnaeus], - Latinizeering van den ouden Gr. plantennaam dipsăkos, kaardebol. Het woord is afgeleid van Gr. dipsên (van dipsa, dorst), dorst hebben, en zou vrij vertaald kunnen worden met: plant voor den dorst; aan dorstenden lafenis biedende plant. Vgl. Dodoens, Cruydeboeck, 2e dr. (1563), 448: “Wt elcken knoop wassen twee groote langhe bladeren die aen den steel tsamen in een vergaren alzo dat het water daer op van den reghen of dauw vallende, daerop blijft ligghende.”