Pieter Scheen

Rode Scheen: Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950

Gepubliceerd op 14-02-2019

Cornelis troost

betekenis & definitie

Cornelis Troost geb. Amsterdam 8 oktober 1697, overl. Amsterdam 7 maart 1750. Leerling van A. Boonen.

Schilderde portretten, portretgroepen en genrestukken, was tevens aquarellist, etser, graveur en pasteltekenaar. Behoorde tot de belangrijkste schilders van de 18de eeuw. Signeerde meestal C. of Cornelis Troost, gevolgd door een datum met jaartal. Gaf les aan J. Buys, P. Tanjé, S. Troost.

Tentoonstelling van portretminiaturen Rotterdam 1910: een mansportretie, op koper.

Rijksmuseum Amsterdam: zelfportret; anatomische les en diverse portretten en regentenstukken. Gemeentel. Armenzorg Amsterdam: regentenstuk (C. Troost 1740). Gebouw Universiteit van Amsterdam: portretten van Boerhaave. De Six Stichting Amsterdam: portretten. Oudheidkundig Genootschap Amsterdam: tekeningen, aquarellen enz. Teylers Stichting Haarlem: verschillende belangrijke pastels en aquarellen, w.o. een mannekop; winterlandschap; kunstverzamelaar, en verschillende scènes uit blijspelen.

Frans Halsmuseum Haarlem: mansportret. Museum Mauritshuis Den Haag: ongeveer 15 schilderijen en pastels, w.o. genrestukjes. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam: Hollandse kraamkamer; het portret van Boerhaave; voorstelling uit een blijspel van A. Alewijn uit 1714; 7 tekeningen. De Fraeylemaborg. Slochteren: vier familieportretten. Rijksprentenkabinet Amsterdam: een groot aantal tekeningen, w.o. portretten, studiebladen met figuren in de kleding van die tijd; dame en heer zittend voor een herberg; Romeinse rechtspraak, enz.

Rijksprentenkabinet Leiden: enige tekeningen en 2 studies in olieverf voor een mansportret. Huize Weldam bij Goor: een kortegaard, waterverf. Museum Fodor Amsterdam: circa 10 aquarellen en tekeningen. Museum De Sijpesteijn Loosdrecht (Z.H.): een familieportret. Noordbrabants Museum Den Bosch: een interieur.

Elzevier 1922 (LXIV. Ro van Oven); Immerzeel; Kramm; Kunstkronijk 1846 (blz. 60), 1847 (blz. 44, 80), 1875 (blz. 6); Marius; Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek X; Scheen; Thieme-Becker; Van Hall I en II; Voorloopige lijsten der Nederlandsche Monumenten V 1, V 2, VI, VII, XI; Waller; Wurzbach.