Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Violence Inhibition Mechanism Model

betekenis & definitie

In het verlengde van het idee dat psychopathie te maken heeft met een verminderd functioneren van de amygdala, postuleerde R.J.R. Blair (2003) een theorie waarin gesteld werd dat de amygdala-respons op angstige en verdrietige gezichten direct betrokken zou zijn bij aspecten van socialisatie en agressie. Volgens Blair's theorie hebben signalen van angst en verdriet bij andere mensen normaal gesproken automatisch een remmende werking op hun eigen agressie. Dit wordt het Violence Inhibition Mechanism (Vim) genoemd. Dit zogeheten Vim of remmingsmechanisme zou slecht werken bij psychopaten, waardoor zij een agressieve handeling kunnen doorzetten zonder blijk te geven van mededogen. Het gegeven dat psychopaten problemen hebben met het herkennen van angstige en verdrietige gezichtsuitdrukkingen ondersteunt het Vim-model en de betrokkenheid van de amygdala in psychopathie (Blair, 2006: Dolan en Fullam, 2006).