Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

tinnitus aurium

betekenis & definitie

Oorsuizen. Er is sprake van tinnitus (aurium) als iemand geluidsgewaarwording heeft zonder dat er een externe bron is aan te wijzen. Men hoort geluiden die er niet zijn. Zo'n geluid kan in alle mogelijke vormen voorkomen: ruisen, geluid als van de zee, fluiten, suizen, muzikale geluiden, hoog of laag, continu of afwisselend, hard of zacht. Sommige cliënten ondervinden hier zoveel hinder van, dat het normale leven wordt verstoord. Voortdurend geluid in je hoofd horen kan ontwrichtend werken op iemands mentale en lichamelijke gezondheid.