Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

stoornissen, aan middelen gebonden

betekenis & definitie

De aan middelen gebonden stoornissen omvatten stoornissen die samenhangen met misbruik of afhankelijkheid van psychoactieve of psychotrope stoffen. In veel gevallen worden drugs en sommige geneesmiddelen ingenomen met het doel een bepaalde verandering van psychische functies te bewerkstelligen. Het is echter ook mogelijk dat medicijnen onbedoeld(e) effecten op het psychisch functioneren hebben en tot de ontwikkeling van middelgebonden stoornissen leiden, bijvoorbeeld door een verkeerde dosering of bijwerkingen. Dat kan onder meer gebeuren na gebruik van analgetica (pijnstillers), medicijnen tegen hoge bloeddruk, antidepressiva en spierverslappende medicijnen. Ook in het geval van toxische stoffen zal het effect van de stoffen doorgaans niet beoogd zijn, maar het gevolg van ongewilde blootstelling aan de stoffen, bijvoorbeeld aan zware metalen, zenuwgassen, koolmonoxide of pesticiden.