Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Search of Associative Memory

betekenis & definitie

Afgekort het SAM-model. Dit model ziet het geheugen als een omvangrijk netwerk van elementen die op een complexe manier onderling verbinding maken (associaties hebben). Het kortetermijngeheugen is de verzameling van elementen dat zich op dat moment in actieve toestand bevindt. Alle informatie die niet in actieve toestand is, vormt het langetermijngeheugen. 'Onmiddellijk' en langetermijngeheugen zijn dus geen afzonderlijke geheugensystemen, maar twee toestanden van hetzelfde geheugen. Vergeten is dan de overgang van actieve naar niet-actieve toestand. De werking van dit geheugensysteem kan het best geïllustreerd worden aan de hand van de verwerking van een prikkel die een hiërarchisch geordende reeks van analyses verloopt. Eerst wordt de stimulus geanalyseerd aan de hand van eenvoudige, perceptuele kenmerken, zoals contrast, kleuren, lijnsegmenten. Daaropvolgend worden kenmerken van een hogere orde geactiveerd, zoals letter en woorden. Deze informatie bevindt zich in het langetermijngeheugen en wordt quasi-automatisch geactiveerd bij presentatie van een prikkel. Deze activatie van elementen op een bepaald niveau gebeurt niet alleen onder invloed van elementen van een lager niveau. De activatie van elementen van een hogere orde kunnen op hun beurt de activatie van elementen van een lagere orde beïnvloeden. De capaciteit van het kortetermijngeheugen is beperkt doordat de activatie afneemt met de tijd, het moet regelmatig ververst worden. Naarmate er meer elementen geactiveerd zijn, zal het moeilijker zijn deze in actieve toestand te houden.