Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

schijndementie

betekenis & definitie

Ook pseudodementie. Dit betekent dat er klachten en symptomen zijn die veel lijken op dementie, maar er is geen verlies van hersenweefsel en er is dus geen sprake van primaire dementie. Volgens sommige schattingen worden enkele tienduizenden ouderen onterecht als dement beschouwd.

Oorzaken van schijndementie zijn:
- Depressie. Een depressie bij ouderen kan gemakkelijk verward worden met dementie. Er is vaak sprake van apathie, initiatiefverlies, remming van het denken en er zijn geheugenproblemen.
- Geneesmiddelen. Onder andere geneesmiddelen met een zogenaamde 'anticholinerge werking': antiparkinsonmiddelen, sommige antipsychotica, sommige antidepressiva, sommige antihistaminica (anti allergische middelen). Deze vorm van pseudodementie wordt ook wel iatrogene dementie genoemd, wat betekent:
'dementie door de arts of de geneeskundige behandeling teweeggebracht '.
- Zware metalen. Vergiftiging met bijvoorbeeld kwik, lood en thallium kan een op dementie lijkend beeld veroorzaken.
- Lichamelijke ziekten. Hypothyroïdie (te traag werkende schildklier) is een voorbeeld van een lichamelijke ziekte welke een op dementie lijkend beeld kan veroorzaken.
- Vitamine B12 tekort. Strikte vegetariërs, die geen vlees, eieren of melk gebruiken, ontwikkelen een ernstig tekort aan vitamine B12. Vitamine B12 is onder andere noodzakelijk voor het functioneren van de hersenen (cortex), ruggenmerg en beenmergproductie. Bij een gebrek aan vitamine B12 kan een symptoombeeld ontstaan met nagenoeg dezelfde verschijnselen als dementie.