Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

sandwich generatie

betekenis & definitie

Een term uit de Amerikaanse onderzoeksliteratuur waarmee bedoeld wordt de generatie mensen tussen ongeveer 40 en 60 jaar, die symbolisch geplet zitten tussen enerzijds hun ouders en anderzijds hun kinderen. Beide groepen vragen veel aandacht en zorg van deze sandwichgeneratie en dit levert soms een materiële als immateriële aanslag op deze volwassenen. Tegenwoordig blijkt uit nieuw onderzoek dat de relaties tussen ouders en kinderen ook dynamisch van aard kan zijn en ook groei kan betekenen voor alle partijen.