Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Ricco, wet van

betekenis & definitie

Een detectieformule die het visueel verband weergeeft van het doeloppervlak en doelcontrast om dit doelobject zichtbaar te maken. De formule luidt:

logC = k - logO
Met C voor doelcontrast en O voor doeloppervlak. De formule is toepasbaar voor oppervlakken waar het te detecteren object niet onderscheidbaar is. Dit oppervlak is variabel en mede afhankelijk van de achtergrondhelderheid. De formule gaat uit van het feit dat een zichtbaar doelobject wat gedetecteerd wordt rechtevenredig is met het drempelcontrast vermenigvuldigt met het oppervlak. Daarom is de contrastdrempel noodzakelijk voor het detecteren, rechtevenredig met de ruisverhouding vermenigvuldigd met de ruis gedeeld door het oppervlak. Het geheel vormt de basis van de voorgaande formule.