Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

reciprociteit, moraal van

betekenis & definitie

Als men bij morele oordeelvorming waarden laat gelden waarbij reciprociteit (handelen op basis van vertrouwen) een rol speelt. Het refereert aan de neiging van mensen om coöperatief bij zowel hulp als bij benadeling in relaties, tot een subjectieve afweging te komen dat deze hulp of benadeling, moreel of immoreel juist is. Een vrouw die jarenlang de mishandeling door haar man toelaat, doet dit irrationeel, maar vaak op basis van het feit dat ze dit kennelijk verdiend heeft (zij is immers slecht en deugd niet zoals haar ouders dit vroeger altijd lieten merken) en dat het daardoor 'moreel juist' lijkt wat haar man doet in het heden.