Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

pijntolerantie

betekenis & definitie

Dit is de laagste grens waarop een prikkel als onverdraaglijk pijnlijk wordt ervaren. Individuele pijntolerantie en pijnbeleving worden beïnvloed door diverse (psychologische) factoren en omstandigheden die vaak moeilijk zijn te objectiveren. Pijn is, in welke vorm dan ook, zeker niet zonder nut zoals bij traumabeschadiging. Het probleem van pijn is zijn onzichtbaarheid en ongrijpbaarheid in absolute zin. Daardoor wordt men gedwongen te communiceren over andere aspecten van de pijn, verbaal of non-verbaal. Pijngedrag, de reactie op pijn, is wat waarneembaar is. Het is de uiting naar buiten, naar de wereld om zich heen, van hoe men zich van binnen voelt. Pijn beleven of pijn lijden is het bewustwordingsproces van de beschadiging en pijnregistratie in de hersenen. Pijn is vaak niet objectief meetbaar, hoewel men misschien een deel van de fysiologische kant wel objectief kan meten. Om de behandeling van pijnklachten mogelijk te maken moet er een zorgvuldige evaluatie en anamnese van de pijnklachten plaatsvinden.