Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

pijngrens

betekenis & definitie

1. De pijngrens is de minimale geluidsintensiteit waarboven geluid als pijnlijk wordt ervaren. De pijngrens wordt meestal gelegd bij 120 dB of dB(A). Bij mensen met hyperacusis is de pijngrens verlaagd. Ook een verkoudheid kan de pijngrens verlagen; de luchtdruk kan dan moeilijker weg. Regelmatige- of langdurige blootstelling aan geluid boven de pijngrens kan definitief schade aan het gehoorzintuig veroorzaken.

2. De minimale intensiteit van een prikkel die als pijnlijk wordt ervaren. Mensen blijken een verschillende pijntolerantie te bezitten, waarbij ook de psychologische kant (zoals angst) een rol speelt. De pijntolerantie kan onder andere beïnvloed worden door zenuwbeschadiging of verdoving zoals bij een trauma, drugs of medicatie.