Gepubliceerd op 29-12-2016

medisch model

betekenis & definitie

1. Een benadering onder andere in de psychiatrie waarbij men verondersteld dat er een direct verband is tussen iemands psychopathologie en de biologische oorzaken die hier aan ten grondslag liggen en dat deze laatste de focus moet zijn voor behandeling van een psychische stoornis. Zie onder andere leer- of onderwijsmodel klinische psychologie.

2. Bij het medisch wetenschappelijk onderzoek wordt met 'medisch model' bedoeld het model wat een medische behandeling in kaart brengt waarbij alle relevante factoren worden meegenomen en afgewogen.