Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

mainstreaming, gender

betekenis & definitie

Hieronder wordt verstaan: "de systematische integratie van alle beleid met betrekking tot de situaties, prioriteiten en behoeften van vrouwen en mannen en met het oog op de promotie van gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en op de mobilisering van elk algemeen beleid en elke algemene maatregel, die specifiek is voor de verwerving van gelijkheid door actief en openlijk het effect ervan na te gaan op de betrokken situaties van vrouwen en mannen bij hun uitvoering, opvolging en evaluatie ". Een beleidsvoornemen dat binnen de EU gezien wordt als de meest efficiënte manier om gelijkheid tussen vrouwen en mannen te verwezelijken.