Gepubliceerd op 19-01-2017

Machiavellianisme schaal

betekenis & definitie

Een testschaal op het Machiavellianisme. Machiavellianisme een vorm van opportunisme en de schaal geeft aan de mate waarin een individu pragmatisch is, emotionele afstand behoudt en gelooft dat doelen middelen kunnen veroorloven.

Mensen die hoog scoren op de schaal manipuleren meer, winnen meer en delegeren meer. Zij floreren als ze (1) rechtstreeks met anderen communiceren in plaats van indirect, (2) er weinig regels in een situatie gelden en (3) emotionele zaken met een lage relevantie lage Machs afleiden. Machs zijn goede werknemers als zij moeten winnen of onderhandelen. De test is uitsluitend geschikt voor volwassenen en kan individueel of groepsgewijs worden afgenomen. De schaal verwijst naar de Italiaanse staatsman, politicus en dichter Niccolo Machiavelli (1469-1527).
(Bron: Ploeg, 2007)