Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

lineaire structurele relaties

betekenis & definitie

Afgekort LISREL. Statistische analyse techniek oorspronkelijk ontwikkeld door K.G. Jöreskog. Lisrel is een programma voor Linear Structural Equation Modeling en heeft als toepassingsgebieden onder andere confirmatieve factoranalyse, regressieanalyse met geobserveerde en latente variabelen en longitudinale modellen. Het is ontwikkeld voor analyse van continue, normaal verdeelde variabelen.