Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Likert-schaal

betekenis & definitie

De Likertschaal is een doorgaans schriftelijke methode om moeilijk te kwantificeren gegevens, zoals bij een attitude onderzoek, personen te ondervragen en de meting te kunnen voorzien van een ordinaal meetniveau. De schaal is vernoemd naar Rensis Likert (1903-1981), die de schaal voor het eerst in 1932 gebruikte. Likertschalen worden in de psychologie en sociale wetenschappen bij het tests veel toegepast. Bij het testen wordt gebruik gemaakt van een meerkeuze antwoord (meestal 4 tot 7-puntsschaal), meestal doordat aan een proefpersoon de-mate-van instemming te vragen over een bepaalde en schriftelijk opgestelde uitspraak.

Voor veel statistische analyses is het noodzakelijk om te veronderstellen dat de antwoorden op de Likertschaal niet alleen ordinaal, maar ook interval geschaald zijn. Formeel voldoet de Likertschaal echter niet aan deze eis. De afstand tussen twee opeenvolgende antwoordcategorie├źn zoals 'eens' en 'noch mee eens, noch mee oneens' is niet noodzakelijkerwijs gelijk aan de afstand tussen twee andere opeenvolgende antwoordcategorie├źn zoals 'helemaal mee eens' en 'eens'. Toch wordt vaak aangenomen dat opeenvolgende antwoordcategorie even ver van de voorgaande als de opvolgende antwoordcategorie ligt.