Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

LeerStijl-Inventarisatie van Kolb

betekenis & definitie

De LeerStijl Inventarisatie (LSI) is ontwikkeld door David A. Kolb en een van de meest gebruikte modellen voor leerstijlen in het management en onderwijs. Deelnemers aan de test vullen lijsten in met statements zoals, ik leer het beste door: persoonlijke relaties, te observeren, rationeel te denken, dingen uit te proberen. Deelnemers moeten dan op een vierpuntsschaal opschrijven wat het meeste en het minste op hen van toepassing is. Deze vier voorkeuren komen volgens Kolb overeen met fasen in het leerproces, of te wel de leercirkel. De leerstijlen die Kolb onderscheidt, zijn kwadranten in deze leercirkel. In de cirkel staan dus zowel de verschillende fasen in een leerproces als de verschillende typen die bij iemand passen. Zo kan men de volgende typen onderscheiden:

- De bezinner kijkt hoe anderen een probleem aanpakken en denkt eerst na voordat hij iets doet. Hij ziet veel oplossingen, omdat hij een probleem vanuit veel standpunten kan bekijken. Daardoor neemt hij beslissingen soms traag.
- De denker is goed in logisch denken en redeneren. Hij probeert algemene regels te ontdekken en leert het liefst uit boeken. Het is belangrijker dat ideeën logisch zijn, dan dat ze praktisch uitvoerbaar zijn.
- De beslisser plant een taak en voert die uit. Hij is niet zo geïnteresseerd in theorieën. Hij doet het goed in conventionele intelligentietesten en houdt zich liever bezig met technische problemen dan met mensen.
- De doener houdt van experimenteren en lost problemen op door iets uit te proberen. Hij past zich goed aan bij nieuwe situaties. Soms kan een doener drammerig overkomen in zijn dadendrang.