Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

kennissysteem

betekenis & definitie

Een op kennis gebaseerd systeem, ook wel expertsysteem genoemd. Een computersysteem dat specifieke kennis van menselijke experts representeert en gebruikt om een probleem binnen een bepaald gebied op te lossen. Voorbeelden van problemen die met een kennissysteem opgelost kunnen worden zijn onder meer het diagnosticeren van een bepaald ziektebeeld, besluiten of de stormvloedkering moet worden gesloten, of iemand voor een bepaalde verzekering in aanmerking komt, storing oplossen bij een computergestuurde lopende band, enzovoorts. Dergelijke systemen zijn een onderdeel van het vakgebied Kunstmatige Intelligentie en maken onder andere gebruik van expertsystemen, regelgestuurde systemen, fuzzy logica en neurale netwerken. Doordat het systeem redeneert aan de hand van kennis van menselijke experts, lijkt het voor niet-technici een 'slim' systeem.