Piet van der Ploeg

Auteur Psychologie woordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Kanner, syndroom

betekenis & definitie

Autistische stoornis (DSM-IV 299.00) of vroegkinderlijk autisme (ICD-10 F84.0) is een van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De stoornis is genoemd naar de kinderpsychiater L. Kanner, die als eerste deze gedragingen bij kinderen onderzocht. De aandoening begint voor de leeftijd van drie jaar en kenmerkt zich door een achterblijvende ontwikkeling op drie terreinen: sociale en empathische contacten, ontwikkeling van communicatie en taal, en gedragsontwikkeling. Hoewel de gestelde criteria van autistische stoornis geen mentale retardatie vereisen, is dit iets wat zich in ongeveer 75 % van de gevallen voordoet. Als een kind niet aan de gestelde criteria voldoet, maar toch veel overeenkomstige symptomen vertoont, spreekt men van atypisch autisme. Een bekend voorbeeld van het syndroom van Kanner is vertoond in de film 'Rain Man' waarin acteur Dustin Hoffman een zwaar in zichzelf gekeerde autist speelt die bijzonder goed is in rekenen. Autisten hebben, hoewel sterk in zichzelf gekeerd, soms uitzonderlijke talenten zoals op het gebied waarbij geheugenfuncties een belangrijke rol spelen zoals de reproductie van muziek, tekenen, kalenders.