Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

instinct

betekenis & definitie

Instincten zijn essentiële 'overlevingsacties' die onbewust ingegeven worden, aan de hand van aangeboren reacties. Het is een automatisme dat bij dieren het doen en laten sterk bepaalt, maar ook bij mensen als een natuurlijk reactievermogen wordt gezien. Taal is een belangrijk communicatiemiddel maar het kan mensen er ook van weerhouden hun intuïtieve ingevingen gewaar te worden, en als drijfveer te hanteren. Hierdoor handelen mensen veelal niet instinctief.

In de biologie verstaan we onder een instinct een soortspecifiek erfelijk vastgelegd gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt. Deze patronen kunnen behoorlijk uitgebreid zijn, zoals de dambouw van bevers of het stroom opwaarts zwemmen van de zalm, de nestbouw van vogels, de groepsvorming van wolven, enzovoorts.