Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

Goldstein training

betekenis & definitie

Dit is een training in sociale vaardigheden ontwikkeld door Arnold Goldstein in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De training is bedoeld om vaardigheden en sociale zelfredzaamheid van kansarme en minder begaafde personen, onder meer ook met autisme, te stimuleren. Er zijn verschillende modules zoals: o.a. luisteren, iets bespreken, opkomen voor je mening, uiten van kwaadheid, uiten van genegenheid en waardering.