gezin betekenis & definitie

Onder gezin wordt verstaan een gemeenschap tussen meerdere mensen, die een verwantschap hebben met elkaar. Wat hieronder verstaan wordt is verder sterk cultureel bepaald. De meest eenvoudige gezinsvorm bestaat uit twee ouders met hun kinderen.