Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

geweten

betekenis & definitie

Het menselijke geweten is op de eerste plaats verbonden met iemands eigen mens zijn en morele principes. Het vermogen keuzes te maken door een denkend en voelend persoon, met zijn eigen en unieke opvoeding, zelfbeeld, culturele ervaring en opleiding, wat ertoe leidt dat men zich een wereldbeeld heeft gevormd over wat wél of niét kan. Zijn eigen verantwoordelijkheid ervaart en keuzes maakt zoals bij de doodstraf, euthanasie, zelfmoord, criminaliteit, overspel, genetische manipulatie, abortus, probleem van oorlog en vrede, zorg voor de zwaksten in de samenleving en vele andere zaken zoals relaties met een partner. Vaak ingekleurd met ethische, culturele en morele waarden waarbij het geweten een cruciale rol speelt om een keuze te maken wat men overweegt, wil of uiteindelijk beslist te doen in een bepaalde situatie. Het geweten van mensen is moeilijk precies te vatten of in te schatten en soms ook historisch bepaald, maar gewetensvol gedrag is niet echt mogelijk zonder de betrokkenheid en verantwoordelijkheid met iemands eigen sociale omgeving, waarachtig ervaren menselijk gevoel en een zekere congruentie in het mens-zijn.