Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

gestaltkwaliteit

betekenis & definitie

Gestaltkwaliteit (oorspronkelijk: gestaltqualität) is een term uit de Gestaltpsychologie van C. von Ehrenfels. Hiermee wordt bedoeld: het menselijk vermogen om vormen te onderscheiden, speciaal in relatie tot de waarneming van figuren en vormgehelen in plaats van eenvoudige rechte- en gebogen lijnen.