Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

geprogrammeerde instructie

betekenis & definitie

Dit is een individuele onderwijsvorm waarbij de leerstof in kleine, essentiële pakketjes (schakels) aan een leerling wordt aangeboden. De leerling krijgt pas na het correct beantwoorden van één of meerdere vragen over het eerder gepresenteerde pakketje een volgende schakel aangeboden. Als het antwoord niet juist is, krijgt de leerling bijkomende, aangepaste of meer uitgewerkte informatie, zodat hij een nieuwe poging kan wagen om de vraag alsnog correct te beantwoorden. Het is van belang bij het geven van een antwoord onmiddellijk een indicatie te geven over de juistheid van het antwoord.

Geprogrammeerde instructie kan aangeboden worden via werkboeken, specifiek geconstrueerde leermachines maar tegenwoordig bij voorkeur op een PC met geschikte software. Bij geprogrammeerde instructie onderscheid men twee soorten: de lineaire geprogrammeerde instructie en de vertakte geprogrammeerde instructie.