Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

genetische epistemologie

betekenis & definitie

De basis voor de ontwikkelingstheorie van Jean Piaget. De genetische epistemologie onderzoekt 'in dienst van een betere kennis van de huidige relatie' de groei van deze relatie kenner/kennis (namelijk door het analyseren van toestanden van 'minder' naar toestanden van 'meer' kennis). De kernstelling van de genetische epistemologie luidt dat de reële aard van kennis slechts te begrijpen is als we weten waaruit en hoe deze kennis is ontstaan. Deze kennisgroei wordt onderzocht in de historische ontwikkeling van de mensheid en ook in de ontogenetische ontwikkeling van het individu.