Piet van der Ploeg

Auteur van het psychologiewoordenboek

Gepubliceerd op 29-12-2016

2016-12-29

framing

betekenis & definitie

1. Een term gebruikt in de sociologie en sociale psychologie. Framing is een proces waarbij mensen beïnvloed worden in hun waarneming en het maken van keuzes, door het selectief betekenis geven aan woorden en zinnen.

2. Met frame wordt bedoeld een stuk tekst met een zekere overredingskracht om een bepaalde betekenis te versterker en andere te verzwakken.