Fissura lateralis betekenis & definitie

De fissura lateralis is een hersengroeve die ook bekend staat onder de naam groeve van Sylvius. Deze hersengroeve scheidt voornamelijk de lobus tem­po­ralis (slaap­kwab) van de bovenliggende lobus frontalis (voor­hoofdskwab) en bovenliggende lobus parietalis (wandkwab).